Historia

W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku wraz z szybkim wzrostem liczby mieszkańców na osiedlu ZMP w Poznaniu (dawna nazwa osiedla Orła Białego) coraz bardziej odczuwalna stała się potrzeba budowy kościoła na tym terenie. Osiedle ZMP należało wtedy do parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi mającej swą siedzibę na sąsiednim osiedlu ZWM. Starania o przyznanie placu pod budowę i o pozwolenie na budowę kościoła na osiedlu ZMP prowadzone były dwutorowo. Z jednej strony starania takie czyniła Kuria Metropolitalna i ks. abp Jerzy Stroba osobiście. Z drugiej strony grupa mieszkańców osiedla niezależnie przeprowadziła w czerwcu 1987 r. skuteczną akcję zbierania podpisów pod apelem do wojewody poznańskiego o zarezerwowanie placu pod budowę, który to apel podpisało ponad 1200 mieszkańców osiedla.

1 czerwca 1988 roku ks. Piotr Bydałek otrzymał polecenie zorganizowania parafii i rozpoczęcia budowy kościoła. Pierwsza msza święta odprawiona została 2 września 1989 roku przez ks. biskupa Zdzisława Fortuniaka. Na początku na miejscu przyszłego kościoła ustawiono prowizoryczną wiatę, która służyła skromną ochroną księżom podczas sprawowania liturgii. Podczas nabożeństw na placu pod gołym niebem szczęśliwie ani razu nie przeszła wichura czy burza. Budowę rozpoczęto na początku maja 1990 roku od budynku, w którym docelowo miały być mieszkania księży i salki parafialne, a w którym zorganizowano kaplicę. Pierwszą cegłę położono 6 czerwca tego roku, a pierwsza msza święta w kaplicy została odprawiona 1 grudnia 1991 roku. Parafię pw.  św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty erygowano 1 maja 1992 roku dekretem ks. abpa Jerzego Stroby. Jej patronem ks. arcybiskup ustanowił św. Mateusza Apostoła i Ewangelistę, a pierwszym proboszczem został mianowany ks. Piotr Bydałek.