Eucharystyczny Ruch Młodych

EUCHARYSTYCZNY RUCH MŁODYCH

 

 

                                                         

  • 1914 – powstanie Krucjaty Eucharystycznej – po orędziu papieża Benedykta XV, wzywającym dzieci całego świata do modlitwy o pokój.
  • 1925 – pierwsza wspólnota Krucjaty w Polsce – zostaje założone przez św. Urszulę Ledóchowską w Pniewach k/Poznania.
  • 1960 – przekształcenie Krucjaty w Eucharystyczny Ruch Młodych za radą Jana XXIII
  • 1985 – reaktywowanie ERM w Polsce.
  • Eucharystyczny Ruch Młodych w parafii powstał w 1992 i był do 2002 r. – opiekowała się Teresa Obuchowska – katechetka.
  • 2015 r. – reaktywowany w parafii przez s. Anielę Wrombel.
  • IX 2016 r. – tą grupą duszpasterską dla dzieci opiekuje się s. Sawina Grażyna Dawidowska.
  • 29 maja 2017 r. – siedem dziewczynek złożyło przyrzeczenia.

 

Spotkania odbywają się 2 razy w miesiącu – w poniedziałek o godz. 17.00 w salce katechetycznej. Nasze grono się powiększa.

 

Zapraszamy dzieci, które chcą się bardziej zaprzyjaźnić z Jezusem.