Sakramenty

CHRZEST

 • w każdą niedzielę podczas mszy świętej o godz. 15
 • w okresie wakacyjnym podczas mszy świętej o godz. 12.30
 • katecheza przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w piątek po wieczornej mszy świętej
 • rodzice zgłaszają dziecko do chrztu w biurze parafialnym
 • potrzebne dokumenty: akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, świadectwo zawarcia sakramentalnego małżeństwa (jeżeli rodzice zawarli je poza parafią), dane personalne kandydatów na rodziców chrzestnych wraz z zaświadczeniem z parafii, w których mieszkają, że mogą nimi zostać
 • kandydat na rodzica chrzestnego musi być ochrzczony, przyjąć sakramenty Eucharystii i bierzmowania, musi odznaczać się wystarczającą dojrzałością, ukończyć 16. roku życia, należeć do Kościoła Rzymskokatolickiego i prowadzić życie zgodnie z wiarą

BIERZMOWANIE

 • przygotowanie trwa dwa lata i przebiega dwutorowo: podczas lekcji religii w szkole oraz w parafii przez uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach
 • młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania zajmuje się Ksiądz Wikariusz

EUCHARYSTIA

 • przygotowanie do przyjęcia I Komunii Świętej trwa rok
 • przygotowania prowadzi Ksiądz Proboszcz

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA

 • od poniedziałku do piątku: 7.30-8.00 i 17.30-18
 • dodatkowo w piątki po Koronce do Bożego Miłosierdzia do godz. 20
 • z okazji I piątku miesiąca: młodzież w czwartek od godz. 17.30 do godz. 18.00, dzieci w piątek od godz. 16.30 do godz. 17.00

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

 • chorych odwiedzamy w pierwszy piątek i sobotę miesiąca rano; sakrament namaszczenia chorych można przyjąć raz na pół roku, chyba że stan zdrowia gwałtownie się pogorszy. Pragnienie przyjęcia księdza zgłaszamy telefonicznie lub w zakrystii po Mszach Świętych

MAŁŻEŃSTWO

 • narzeczeni powinni zgłosić się u swego proboszcza trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu i przedłożyć następujące dokumenty: metrykę chrztu (w której znajduje się adnotacja o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego), świadectwo ukończenia katechetyzacji w zakresie szkoły średniej, świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i odbycia spotkania w poradni rodzinnej
 • w sytuacji małżeństwa konkordatowego (małżeństwa kanonicznego, które pociąga za sobą również skutki przewidziane w prawie polskim) narzeczeni zobowiązani są także przedłożyć w parafii w trzech egzemplarzach zaświadczenie od kierownika Urzędu Stanu Cywilnego z miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych; zaświadczenie to jest ważne trzy miesiące od dnia wydania (w dniu zawierania ślubu w kościele zaświadczenie musi być ważne)

ŚWIĘTA NAKAZANE

Świętami nakazanymi poza niedzielami są:

 • Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.12.)
 • Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1.01.)
 • Uroczystość Objawienia Pańskiego (6.01.)
 • Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
 • Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (15.08.)
 • Uroczystość Wszystkich Świętych (1.11.)

Dekret Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dn. 4 marca 2003 roku zniósł poniższe święta jako nakazane, niemniej zachęca się wiernych do udziału we mszy świętej w te uświęcone tradycją i znaczeniem religijnym dni:

 • Święto Ofiarowania Pańskiego (2.02.)
 • Uroczystość świętego Józef Oblubieńca NMP (19.03.)
 • Środa Popielcowa
 • Wielki Czwartek
 • Wielki Piątek
 • Wielka Sobota
 • Poniedziałek Wielkanocny
 • Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (3.05.)
 • Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego – święto NMP Matki Kościoła
 • Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29.06.)
 • Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8.12.)
 • II dzień świąt Bożego Narodzenia (święto świętego Szczepana 26.12.) 

 

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

 • o śmierci chrześcijanina należy powiadomić proboszcza parafii, do której należał zmarły, aby odnotować ten fakt w parafialnej księdze zgonów oraz ustalić miejsce i termin liturgii pogrzebowej (łącznie z mszą świętą pogrzebową)
 • zgłaszając zgon w kancelarii parafialnej należy przedstawić: akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego, zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku, jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (to zaświadczenie wystawia kapelan szpitala)
 • miejsce i termin pogrzebu na cmentarzach komunalnych ustala zarząd cmentarza