Ks. prof. Janusz Nawrot – rezydent

DSC_0265

Data urodzenia: 10.05.1960 r.
Data imienin: 21.11.
Data święceń kapłańskich: 23.05.1985 r.
E-mail: jannaw@amu.edu.pl

Życiorys:
Urodzony w 1960 w Międzychodzie, woj. Wielkopolskie; matura w Liceum Ogólnokształcącym w Międzychodzie w  1979. W latach 1979-1985 studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w  Poznaniu. W roku 1984 obroniona pracę magisterską, pt. „Starochrześcijański hymn chrzcielny w Liście do Efezjan 5,15” na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu (promotor: Ks. Prof. Dr Hab. Jan Kanty Pytel). Po święceniach kapłańskich w latach 1985-1987 wikariusz w par. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu, zaś na przełomie lat 1987-1988 – wikariusz w par. Miłosierdzia Bożego w  Poznaniu. W roku 1988 stopień licencjata teologii na ówczesnym Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. W latach 1988-1992 studia specjalistyczne z dziedziny biblistyki w Instytucie Katolickim w Paryżu pod przewodnictwem Ks. Dr Jacques Brienda, członka Papieskiej Komisji Biblijnej. W roku 1992 praca doktorska pt. „Izajańska zapowiedź kary na Asyrię w teofanicznej symbolice ognia (Iz 30,27-33)”, promotor: Ks. Prof. Dr Hab. Jan Kanty Pytel. W latach 1992-2001 decyzją abpa J.Stroby skierowanie do pracy duszpasterskiej jako proboszcz par. pw. NMP Wniebowziętej w Czerlejnie, dek. kostrzyński w archidiecezji poznańskiej. Od tej pory praca naukowo-dydaktyczna. W międzyczasie, w  latach 1992-1993 wykłady z wprowadzenia w Pismo święte, języki biblijne w Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu oraz egzegeza Starego Testamentu dla seminarzystów jak i w studiach dla świeckich. Od roku 1999 wykładowca Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu oraz w sekcjach zamiejscowych we Wronkach i Kaliszu. Wykładane dziedziny: wstęp do Pisma Świętego, egzegeza Starego Testamentu (Pięcioksiąg, księgi historyczne, prorockie, Psalmy). Od roku 1996 wykładowca Uniwersytetu Kard. S.Wyszyńskiego w Warszawie, sekcja w Łodzi (Psalmy, księgi mądrościowe, Pisma Janowe). Praca dydaktyczno-naukowa łączy się także z  duszpasterstwem w tut. Parafii, gdzie prowadzi krąg biblijny. 29 kwietnia obronił pracę i pomyślnie przeszedł kolokwium habilitacyjne. Temat pracy: „Przyjaźń w Etykach Arystotelesa, pismach mądrościowych Septuaginty oraz w Nowym Testamencie”. 1 grudnia 2007 otrzymał stanowisko profesora na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Postanowieniem z dnia 12.11. 2013 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych, który odebrał 22.11.2013 r. w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie.