Byli duszpasterze

ks. dr Wojciech Przeczewski – do 2009 roku rezydent

ks. mgr Marcin Przybylski – wikariusz (12.2017-08.2022)
ks. mgr Marcin Ćmil – wikariusz (08.2017-12.2017)
ks. mgr Mateusz Napierała – wikariusz (2016-2017)
ks. mgr Wojciech Nowicki – wikariusz (2015-2016)
ks. mgr Krzysztof Szczepański – wikariusz (2014-2015)
ks. mgr Adam Maćkowiak – wikariusz (2009-2014)
ks. mgr Radosław Nowak – wikariusz (2005-2009)
ks. mgr Mikołaj Graja – wikariusz (1999-2005)
ks. mgr Marek Jankowski – wikariusz (1997 – 2001)
ks. mgr Piotr Rogólski – wikariusz (1993 – 1999)
ks. mgr Eugeniusz Kiszka –  wikariusz (1991-1997)