Intencje. 12-19 grudnia A.D. 2021

III Tydzień Adwentu
12.12 III Niedziela Adwentu
 7:30
 1. + Janina, Franciszek Świgoniowie, + Halina, Kazimierz, Jolanta, Danuta Kowalscy, + Wiktoria Krejzowa
 2. + Daniela Niewiada – od Elżbiety i Adama Kardańskich
 9:00
 1. + Łucja, Marianna Zysnarskie
 2. + Zofia, Zygmunt Górni
 3. + Waldemar i zm. z rodz. Madejskich i Wieczorków
 10:30
 1. + Marian Bąkowski – od rodz. Stillerów z Jabłkowa
 2. + Władysław Mikstacki, + Teresa, Marian Nowaccy
 3. + Katarzyna Przepióra – od Małgorzaty i Piotra Łozyniaków
 12:00Aleksander o Boże dary
 20:00+ Janina Zysko
13.12 Poniedziałek
 6:00+ Roman Łuczak w 9 rocz. śmierci
 8:00+ Janina Zysko
 18:00
 1. + Wojciech Swadzyniak – od rodz. Jessa
 2. + Mieczysław, Marianna, Władysław Stanisława, Jan Edmund – od rodziny
 3. + Roman Konieczny – od przyjaciół
 4. + Wiesława Rosiak – od Jana Rachwała, Damiana, Małgorzaty Zwierzyków z córkami oraz Danuty Tomasza Zwierzyków z Ostrowa Wlkp.
14.12 Wtorek
 6:00+ Krystyna Sobisiak – 1 rocz. + Anna Andrzejewska – 35 rocz
 8:00+ Janina Zysko
 18:00
 1. + Rafał Barwiński – od kuzyna Macieja z rodz.
 2. + Maria, Czesław Wieczorek
 3. + Grażyna Szymkowiak – 5 rocz.   i ++ z rodz. Szymkowiaków i Ćwiertniów – od Grzegorza, Sylwii i Sebastiana z Wiktorią
 4. + Bronisława Staszak i zm. z rodz. Strzyszów, Hajdrów, Zbyszewskich i Stanaków
15.12 Środa
 6:00Anita z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosław.
 8:00+ Janina Zysko
 18:00
 1. + Andrzej Senger – od rodz. Koczorowskich
 2. + Albin Surdyk w 2 rocz. śmierci – od żony, dzieci i wnuków
 3. + Władysława Jurga w 2 rocz. śmierci
 4. w int. dzieci, które uczą i ich rodzin o łaskę wiary i potrzebne Boże błog .
16.12 Czwartek
 6:00+ Łucja , + Czesław
 8:00+ Janina Zysko
 10:00Pog;+ Mariola Dolata l. 68, ob. 17, pog; Miłost – Warsz. g.12:00
 18:00
 1. + Andrzej Senger – od lokatorów z wejścia 16
 2. + Wiesława Rosiak – od lokatorów z wejścia 116
 3. + Ryszard Wojewoda – od lokatorów z wejścia 49
 4. + Edward Wróblewski – od córki Małgorzaty z rodziną
17.12 Piątek
 6:00+ Czesław, Melania Tyneccy
 8:00+ Janina Zysko
 12:00Pog; + Janina Stachowska l.79.ob.71, Spławie g. 13:00
  18:00
 1. ++ matki z IV: V: VI róży
 2. + Stanisław Florkowski – od żony i dzieci z rodzinami
 3. + Łukasz
 4. Piotr Stachowski w 60 rocz. ur.  z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo
18.12 Sobota
 6:00+ Zenon i zm. z rodz.
 8:00+ Janina Zysko
 18:00
 1. + Andrzej Senger – od Ewy Polaniak z rodz.
 2. + Barbara Ciesielska w 13 rocz. śmierci
 3. + Krzysztof Eryński – od siostry Doroty
 4. + Marianna, Czesław, Włodzimierz i Maciej
19.12 IV Niedziela Adwentu
 7:30
 1. + Tomasz, Teresa Grześkowiak, + Zdzisław Michalski
 2. + Kazimierz Skorupski
 9:00
 1. + Krystyna, Władysław Boińscy, + Walentyna, Franciszek Dolscy i ++ z rodz
 2. + Bogumiła Hadada
 3. + Helena, Jan, Cecylia, Władysław, Waldemar
 10:30
 1. + Krzysztof Kąkol w 19 rocz. śmierci – od żony; + Aniela, Czesław, Piotr Szober
 2. + Michał Kozłowski w 1 rocz. śmierci – od rodziny
 3. + Karol Krzewina – od Ewy i Krzysztofa Wojtusiów
 12:00Ewa w 70 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Matki Bożej, zdrowie i Boże błogosławieństwo
 20:00+ Janina Zysko