Intencje 5-12 listopada AD 2017

OKRES ZWYKŁY

05.11  

Niedziela

  7:30

+ Władysław Mikstacki w 4 rocz. śmierci

  8:30
 1. + Wiktoria, Stanisław Domin i zm. z rodz. Kosickich i Dominów
 2. + Aleksandra
 3. + Sławomir Napierała, + Jan Gron w 2 rocz. śmierci, + Karol Sierański w 16 rocz. śmierci
  10:00
 1. + Kazimiera Szaroleta w 1 rocz. śmierci – od syna Janusza z rodz.
 2. + Elżbieta i zm. z rodz. Dobrowolskich i Kasprzyków
  11:00
 1. w 15 rocz. ślubu Urszuli i Romana z podziękowaniem za prowadzenie rekolekcji w Zaborówcu i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo – od Pawła z rodz.
 2. za parafian
  12:30
 1. + Grzegorz Szczepaniak – od siostry Marii i rodz. Stanickich
 2. + Marian, Pelagia, Józef Gurbada, + Helena, Jan Fiedler i zm. z rodz.
 3. + Jan Konieczny w 1 rocz. śmierci i zm. z rodz.
  15:00

+ Bronisław Koczorowski i zm. z rodz.

  20:00

+ Elżbieta, Czesław Król

06.11  

Poniedziałek

  8:00
 1. + Jan Stawiński, Zofia w 22 rocz. śmierci, Stefan, Teresa, Jerzy, Halina, Stanisław Busza i zm. z rodz.
 2. + Aleksandra
  18:00
 1. + Teresa, Jan Krawczyńscy i zm. z rodz.
 2. + Adela Zbierska – od Zygmunta Czarnoty z żoną
07.11  

Wtorek

  8:00
 1. w 11 rocz. urodzin Kacpra z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 2. + Aleksandra
  18:00
 1. + Bożena, Leon Feldgebel – od dzieci z rodzinami
 2. + Zenon Jankowiak – od rodz. Sikorskich
08.11  

Środa

  8:00
 1. + rodzice: Teresa i Herberta i zm. z rodz.; + Jan Podstawski i zm. z rodz.
 2. + Aleksandra
  18:00
 1. + zm. członków parafialnego oddziału Caritas: Jolanta Żytkowiak, Jerzy Sikorski, Aleksandra Wawrzyniak, Felicja Czubaszewska, Dorota Włodarczak
 2. Beata Wesołek – od współpracowników
 3. + Aniela Szkudlarska – od Macieja z rodz.
09.11  

Czwartek

  8:00

z okazji urodzin i imienin Sławomira i Bartłomieja Bramborów z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

  18:00
 1. + Czesława Dutkiewicz w 28 rocz. śmierci
 2. + Gabriela Janka – od Ireny i Henryka Taciaków
 3. + Aleksandra
10.11  

Piątek

  8:00

+ Madzia Cieślik w 7 rocz. śmierci

  18:00
 1. + Mieczysław Kozłowski i zm. z rodz.
 2. + Regina, Grzegorz Szczepańscy, Stanisława, Antoni Jankowscy
 3. + Aleksandra
11.11  

Sobota

  8:00
 1. + Marcin, Stanisław, Bolesław, Weronika Turbańscy
 2. + Aleksandra
  11:00
 1. + Stanisław w 16 rocz. śmierci, Janina Nowakowie i zm. z rodz.
 2. z okazji urodzin Piotra z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
  16:00
 1. za Ojczyznę – od Samorządu Pomocniczego os. Żegrze
 2. ks. Marcin z okazji imienin
  18:00
 1. + Monika Ławniczak – od Tomasza z rodzicami
 2. + Ludwika Kowalska w 5 rocz. śmierci – od męża i dzieci z rodzinami oraz brata Andrzeja z rodz.
12.11  

Niedziela

  7:30

+ Kazimierz i Wiesława – od rodziny

  8:30
 1. + Maria Siejek
 2. + Aleksandra
 3. + Halina Poprawska – od wnuków Tomasza i Łukasza
  10:00
 1. + Zenon Jankowiak – od współlokatorów z wejścia 18
 2. za Ojczyznę
  11:00
 1. w int. Bartłomieja z okazji imienin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego
 2. za parafian
  12:30
 1. + Stanisława, Stanisław i zm. z rodz. Szymczaków i Przybylskich
 2. w int. Piotra z okazji 50 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
  15:00
 1. + Lech Małecki w 13 rocz. śmierci i zm. z rodz. Frankowskich, Małeckich i Błażejaków
 2. Maria Szymkowiak
  20:00

+ Władysław, Antonina i zm. z rodz. Sobkowiaków