O chórze

Chór Parafii pw. św. Mateusza w Poznaniu
powstał z inicjatywy proboszcza parafii ks. kan. Piotra Bydałka – 10 lutego 2003 r.

DyrygentKrzysztof Bździel

PrezesEwa Piotrowska

Chór liczy 23 chórzystów i uczestniczy głównie we mszach św. w macierzystym kościele parafialnym, śpiewa również na mszach św. i koncertach w kościołach nie tylko w naszym mieście. Zespół organizuje w swoim kościele koncerty kolęd w okresie Bożego Narodzenia, na które zaprasza chóry z innych parafii, koncertuje dla osób starszych i chorych w DPS, Domach Opieki i na innych spotkaniach chóralnych. Repertuar obejmuje ponad 150 utworów, a stanowi go głównie muzyka religijna, choć w repertuarze zespołu są także pieśni patriotyczne, ludowe i biesiadne. Ostatnim ważnym wydarzeniem był Koncert z okazji 15-lecia działalności chóru. Razem z zespołem jubilatem wystąpili goście – zaprzyjaźnieni instrumentaliści i wokaliści.

W okresie IX.2004-I.2009 dyrygentem chóru była Emilia Przepióra.
W okresie I.2009-2020 dyrygentem chóru był Maciej Grosz.

Próby chóru odbywają się w czwartki o godz.19.00 w sali św. Cecylii w domu parafialnym.