Adoracja całodzienna 2 maja. Znajdź czas dla Boga.