Z okazji jubileuszy – Gazetka okolicznościowa

Z okazji świętowanych w tych dniach jubileuszy,
 w sobotę 7 maja będzie do nabycia okolicznościowy numer gazetki parafialnej
“U św. Mateusza”.
Także w niedzielę po mszach świętych do wyczerpania nakładu.

Miłej lektury.