Intencje. 20-27 lutego A.D. 2022

VII Tydzień zwykły
20.02 Niedziela
 7:30
 1. + Wojciech, Antonina Paszkowscy
 2. + Zdzisław Sikora i zm. z rodziny
 9:00
 1. + Zbigniew Sawiński i zm. z rodziny – od żony
 2. + Janina Stachowska – od sąsiadów z wejścia 70
 3. + Jan Waligóra
 4. + Urszula Pietrzyńska
 10:30
 1. + Władysław Promiński w 6 rocz. i ++ z rodz. Zielińskich i Promińskich
 2. + Kazimiera, Leon, Marian Roguszczakowie
 3. Dariusz w 58 rocz. ur. z podzięk. za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 12:00
 1. W int. Przemysław – o potrzebne łaski Boże błog.i światło Ducha św; opiekę NMP
 2. w int. Marii z ok. 60 rocz.ur.z podz. i o dalszą opiekę Bożą i dary Ducha św.
 20:00+ Emilia Mendyka
21.02 Poniedziałek
 8:00
 1. + Emilia Mendyka
 2. + Wojciech, Antonina Paszkowscy
 18:00
 1. + Henryk Kamiński – od chrześniaka Wiesława z rodz.
 2. + Urszula Pietrzyńska
 3. + Jan Waligóra
22.02 Wtorek
 8:00
 1. + Emilia Mendyka
 2. + Wojciech, Antonina Paszkowscy
 3. + Jan Waligóra
 18:00
 1. + Łukasz Jarecki – od Aliny, Cezarego, Jana Kosmanów
 2. + Urszula Pietrzyńska
 3. + Wojciech , Aleksandra Strugała.
 4. w int. Elżbiety o Boże dary
23.02 Środa
 8:00
 1. + Emilia Mendyka
 2. + Jan Waligóra
 3. + Zdzisław Nowicki
 18:00
 1. w int. wspólnoty Żywego Różańca
 2. + Urszula Pietrzyńska
 3. + Andrzej Karalus i ++ z rodziny
24.02 Czwartek
 8:00
 1. + Emilia Mendyka
 2. + za dusze w czyśćcu cierpiące
 3. + Jan Waligóra
 18:00
 1. + Urszula Pietrzyńska
 2. o Boże dary dla Ireny
 3. + Józef Jakubowski + Waldemar Ciesielski
 19:00O dary Ducha św.
25.02 Piątek
 8:00
 1. + Marcin Dykiel
 2. + Urszula Pietrzyńska
 3. + Jan Waligóra
 18:00
 1. o zdrowie, matczyną opiekę i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny, Krzysztofa i ich dzieci: Mai i Franciszka
 2. + Andrzej Wolkiewicz – od żony i córek z rodzinami
 3. + Wanda, Jan, Skotarczak, +Maria, Czesław Wieczorek.
26.02 Sobota
 8:00
 1. + Marcin Dykiel
 2. + Urszula Pietrzyńska
 16:00Kościół Domowy
 18:00
 1. + Aleksander Rokicki i ++ z rodz. Rokickich i Sacharczuków; + Roman,    +Antoni Flak
 2. + Eleonora w 15 i Grażyna w 9 rocz.  
 3. + Donata i Czesław Małeccy; + Krystyna Wachowiak
 4. Niech św. Cecylia i św. Mateusz wyprasza łaski w 19 rocz. powstania Chóru Parafialnego
27.02 Niedziela
 7:30
 1. + Marcin Dykiel
 2. + Florian Stróżyk – od Krystyny i Andrzeja
 9:00
 1. + Krystyna, Władysław Boińscy; + Walentyna, Franciszek Dolscy i ++ z rodz.
 2. + Urszula Pietrzyńska
 3. + Maria Chąpińska
 10:30
 1. + Tadeusz Dębski – od sióstr: Stanisławy i Krystyny
 2. + Marek Spaleniak – od żony
 3. + Ryszard Dutkiewicz – od chrześniaczki Adrianny z rodz.
 12:00Anna w 49 i Stanisław w 74 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 20:00+ Krzysztof Michalewicz – rocz; + Balbina Bajon.