Intencje. 13-20 września A.D. 2020

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

13.09 – 20.09.2020

13.09

 

Niedziela

Pr

S

7:30

1)   Za Ojczyznę i polskie Rodziny

2)    + Jadwiga Gaczkowska

   R

   S

9:00

1)   + Janina Bieda, Felicja, Jan Grocholewscy, Maria, Franciszek Drąg i  zm. z rodz. Drągów, Grocholewskich i Flaków

2)   + Jadwiga i Władysław

Pr

M

R

10:30

1)   + Zbigniew Rutkowski

2)   + Zygmunt w 40 r. śm. Franciszka i Grażyna

3)   + Krystyna Pazdro – od rodziny

Pr

M

R

12:00

1)   W 3 rocznicę urodzin Klary z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo

2)   W 33 rocznicę ślubu Haliny i Dariusza z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo

3)   + Mieczysław Dezor  ++ z rodz.

M

20:00

+ Joanna i Stanisław Kowalak

14.09

 

Poniedziałek

  M

 

8:00

2)W intencji Teresy z podzięk  za otrzymane łaski i prośbą o Boże  błogosł.

  R

 S

Pr

18:00

1)   + Leszek Gapczyński, Małgorzata i Hieronim Andrzejczaki

+ Eugeniusz Koczan1

)+ Jadwiga Gaczkowska

15.09

 

Wtorek

R

8:00

+ Jadwiga Gaczkowska

  M

   S

  Pr

18:00

1)   + Eugenia Rybak

2)   + Mieczysław Cierpka – od brata z rodziną

3)   + Bernardyn Misiek

16.09

 

Środa

M

8:00

+ Wojciech i Jacek Banasiewicz

   R

   S

18:00

1)   + Zbigniew i zmarli z rodziny

2)   + Grażyna Dziurzyńska – od Teresy i Jerzego

17.09

 

Czwartek

  M

8:00

W intencji wnuków: Zuzanny i Bartłomieja z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo

  R

  S

 Pr

18:00

1)   + Cecylia i Józef Grześkowiak, Stefania Kamińska

2)   + Zenon Jarocki

3)   Marcin – 1 roczek niech Pan błogosławi a Maryja opieką darzy, rodzinę i rodziców

 

18.09

 

Piątek

  R

8:00

+ Zmarłe sąsiadki: Janinę Wawrzyniak i Teresę Fabiś

   S

  M

  O

19:00

1)   + Eugenia Rybak

2)   + Justyna

3)   Za dusze w czyśćcu.

19.09

 

Sobota

M

Pr

9:00

1) Dzień Chorych

2) Za parafian

R

O

S

18:00

1)   + Barbara Grandka

2)   + Janina Radojewska w 1 r. śm. Kazimierz i zmarli z rodziny

3)   Henryk Nawrotek – od bratanicy Wioletty z mężem i dziećmi

20.09

 

Niedziela

O

7:30

+ Janina i Franciszek Świgoniowie

S

Pr

M

R

9:00

1)   + Leon i Leszek Ślachciak, Feliks i Cecylia Grzegorzewscy

2)   + Marianna, Edmund i zmarli z rodziny Ogórków

3)   Z okazji 80 urodzin Marii i Andrzeja z podziękowaniem za otrzymane łaski  i prośbą  o dlasze Boże błogosławieństwo

4)   W int. Solen. X Kan Stanisława.

M

S

10:30

1)   + Barbara Pieszak – od cioci Hani z Tomkiem

2)   O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Heleny, Agnieszki, Heleny, Małgorzaty, Adama, Damiana  i Romany

Pr

R

12:00

1)   W intencji Barbary i Władysława z prośbą o łaskę zdrowia i dalsze Boże błogosławieństwo

2)   W intencji narzeczonych: Emilii i Tomasza o dobre przygotowanie się do sakramentu małżeństwa

O

M

20:00

1)+ Krzesława Kamińska oraz zmarli z rodziny Kamińskich i Pawłowskich

2) W 21 rocznicę urodzin Piotra naszego organisty z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo