Intencje. 5-12 lipca A.D. 2020

XIV Tydzień Zwykły
05.07 Niedziela
 7:30+ Zdzisław Drebot – od rodziny Rudzkich
 9:00+ Zdzisław Kirczuk – od żony z rodziną
 10:30
 1. W 4 rocznicę urodzin Helenki z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 2. + Halina Pietrzak
 12:00  W dn. 65 rocz. Ur. Ireny o dary Duch św.
 20:00 W intencji Rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dobre decyzje i wypełnienie woli Bożej w życiu
06.07 Poniedziałek
 8:00
 1. Za siostrzeńca Stanisława, jego żonę Dorotę   oraz ich dzieci Magdę i Adama o łaskę powrotu do Kościoła
 2. + Jolanta Mańkowska
 3. za parafian
 18:00+ Andrzej Trąbka, Józefa, Leszek i Lucjan Mikołajczyk oraz zmarli z Rodziny
07.07 Wtorek
 8:00+ Jolanta Mańkowska
 18:00
 1. + Stefania Stirmer
 2. + Leszek Gapczyński – od Marcina Maślaka z rodziną
 3. W pew. int
08.07 Środa
 8:00+ Za dusze w czyśćcu cierpiące
 18:00
 1. + Leszek Gapczyński – od p. Nowickiej
 2. + Urszula Zbierska – os sąsiadów z ul. Ślężańskiej
 3. + Jolanta Mańkowska
09.07 Czwartek
 8:00+ Urszula Zbierska, Jolanta Kaczmarek – od I Róży Matek
 18:00
 1. + Henryk Urban – od Haliny i Czesława
 2. + Jolanta Mańkowska
 3. + Leszek Gapczyński – od córki Ani z rodziną
 4. w pew. int
10.07 Piątek
 8:00+ Mieczysław Kozłowski i zmarli z rodziny
 18:00
 1. + Henryk Urban  + ks. Kazimierz Zbierski
 2. + Barbara Szmyt – od siostrzenicy z rodziną
 3. + Jolanta Mańkowska
 4. W int. Telefonu zaufania
11.07 Sobota
 8:00
 1. W intencji Kingi i Adama, oraz Julki i Oli z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 2. + Jolanta Mańkowska
 12:00W 5 rocznicę ślubu Barbary i Tomasza z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 18:00
 1. + Stefania Nowak – od siostrzeńca Marka z rodziną
 2. + Stanisław w 14 r. śm. Eleonora Gałęscy, Regina Śmiglak
12.07 Niedziela
 7:30+ Urszula Zbierska – od rodz. Szwedów z Markowic
 9:00
 1. + Jan Walkowiak
 2. + Jolanta Mańkowska
 10:30
 1. + Jerzy Suchecki
 2. Za ojczyznę i polskie Rodziny
 12:00W intencji Magdaleny z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 20:00+ Jerzy Ratajczak w 9 r. śm. i zmarli z rodziny