Intencje. 29 września – 6 października 2019 AD.

XXVI Tydzień zwykły
29.09 Niedziela
 7:30W intencji Jarka i Mateusza z podziękowaniem za otrzymane laski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 8:30
 1. ++  Rodzice: Michał i Janina, Józef i Sabina oraz zm. z rodziny – od dzieci
 2. + Sabina Radojewska – od siostry Moniki z mężem i dziećmi
 10:00
 1. + Andrzej Szaroleta w 1 r. śm. – od żony i synów
 2. + Seweryna Piechowiak – od syna Pawła z rodziną
 11:00
 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jolanty i Kazimierza z okazji 50 rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny
 2. W 50 rocznicę ślubu Ewy i Ryszarda z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośną o dalsze Boże błogosławieństwo
 3. W 65 rocznicę ślubu Cecylii i Edwarda oraz w 90 rocznice urodzin Edwarda z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 4. W int.x Michała
  12:30
 1. + Michał z okazji imienin i zm. z rodziny
 2. + Feliks Kowalski w 4 r. śm. – od żony z rodziną
 3. W intencji Henryka z okazji 88 urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 20:00+ Katarzyna, Józef Baumanowie, Zofia, Franciszek, Jacek Stodolni
30.09 Poniedziałek
 8:00+ Janina Radojewska – od Ewy z rodziną
 18:00
 1. O Boże błogosławieństwo dla Martyny i Macieja na wspólnej drodze życia
 2. ++ Zmarłe Matki z V Rózy
01.10 Wtorek
 8:00+ Janina Radojewska – od siostry
 18:00
 1. + Grażyna Horemska – od rodz. Furców
 2. + Mirosława Sajnaj – od Małgorzaty Szymczak z rodziną
02.10 Środa
 8:00+ Janina Radojewska
 18:00
 1. + Roman Wojtkowiak – od sąsiadów z wejścia nr 60
 2. + Katarzyna – od szwagierki z rodziną
 3. W intencji V i VI Róży Matek
03.10 Czwartek
 8:00 
 18:00
 1. + Teresa i Jan Krawczyńscy i zm. z rodziny
 2. + Helena, Leokadia, Jerzy Muzalewscy
04.10 Piątek
 8:00 
 17:00
 1. + Zofia Ziółkowska – od rodz. Sikorskich
 2. + Ryszard Ziółkowski – od rodz. Sikorskich
 18:00
 1. + Za dusze w czyśćcu cierpiące
 2. + Bogdana Żuralska – od rodz. Wolniewiczów
 20:00 
05.10 Sobota
 8:00+ Marian Nowak w 1 r. śm.
 10:00Msza św. z okazji 45-lecia matury
 16:00W intencji II, VII i IX Róży Matek
 18:00
 1. + Czesław Sejkowski w 31 r. śm., Alina Risman w 4 r. śm.
 2. + Teresa Gorzyńska
 3.  
06.10 Niedziela
 7:30+ Janina Bieda w 5 r. śm.
 8:30
 1. W 52 rocznicę ślubu Mirosławy i Jerzego z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Krystyny, Andrzeja, Hanny, Romana, Katarzyny i Krzysztofa
 10:00
 1. + Franciszek w 3 r. śm., Emilia, Marian Walkowiak
 2. + Grażyna Horemska – od rodz. Kardańskich
 11:00za parafian
 12:30
 1. + Zofia i Kazimierz
 2. + Anna Kroplewska  – od Andżeliki z Przemkiem
 20:00+ Kazimiera i Władysław Czub