Intencje 9-16 grudnia AD 2018

II Tydzień Adwentu 
09.12 II Niedziela Adwentu
 7:30+ Marian Piątkowski i zm. z rodz. Piątkowskich i Koniecznych
 8:30
 1. Za Ojczyznę, polskie rodziny oraz w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii
 2. + Marian Wawrzyniak w 1 r. śm. – od dzieci z rodzinami
 10:00
 1. + Franciszka, Zygmunt, Grażyna
 2. + Piotr Krzekotowski w 3 r. śm. – od żony i synów z rodzinami
 11:00O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla pani architekt Barbary Namysł
 12:30
 1. ++ Zmarłych z rodziny Idziorków i Namysłów
 2. + Kazimierz Szymkowiak w 10 r. śm., i zm. z rodzin Szymkowiaków i Wlazłych
 3. + Eugeniusz Woźniak – od żony z rodziną
 20:00+ Mirosława Kamińska – Msza pogrzebowa
10.12 Poniedziałek
 6:00 
 8:00+ Mieczysław Kozłowski i zm. z rodziny
 18:00
 1. + Marian Nowak – do synowej Agnieszki, wnuków: Szymona, Zosi i Antosia
 2. + Mieczysław Guzikowski w 14 r. śm., oraz zm. z rodz. Guzikowskich i Buszów
 3. + Jerzy Wilczyński – od rodz. Owczarzaków z Popowa Kościelnego
11.12 Wtorek
 6:00O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski oraz szczęśliwe ukończenie szkoły
 8:00 
 18:00
 1. ++ Zmarłe Matki z Róży II i III
 2. + Krystyna Grajek – od syna Marcina z rodziną
 3. + Stanisław Kantor w 2 r. śm. – od siostry Mieczysławy
12.12 Środa
 6:00W intencji Dominika w 25 r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 8:00 
 11:00+ Marian Drobniak – Msza św. pogrzebowa
 18:00
 1. ++ Zmarłe Matki z Róży V
 2. + Marian Nowak – od sąsiadów z wejścia nr 65
 3. + Barbara Gajewska w 4 r. śm. – od męża z rodziną
13.12 Czwartek
 6:00 
 8:00+ Zofia i Stanisław Stangierscy, Kazimiera i Antoni Glapa, Krzysztof Nowak
 18:00
 1. + Józef Pszczółkowski w 21 r. śm.
 2. + Alicja Jurek w 1 r. śm. – od syna Marka z rodziną
14.12 Piątek
 6:00 
 8:00W dn. Ur. o dary Duch św. dla Jubilata Macieja i całej rodz.
 18.00+ Bronisława Staszak w 2 r. śm., i zm. zrodziny+ Grażyna Szymkowiak w 2 r. śm. – od męża i dzieci
15.12 Sobota
 6:00++ Dusze w czyśćcu cierpiące
 8:00 
 16:30Jubileusze małżeńskie
 18:00
 1. + Mieczysław Kościelniak w 7 r. śm.
 2. + Krzysztof Kąkol w 16 r. śm. – od żony
16.12 III Niedziela Adwentu
 7:30+ Teresa i Tomasz Grześkowiak, Zdzisław Michalski
 8:30
 1. + Janina i Franciszek Świgoń, Halina, Kazimierz, Jolanta Kowalscy, Wiktoria Krejzowa
 2. + Stanisław Forszpaniak
 10:00
 1. + Marek Marcinkowski i zm. z rodziny
 2. + Bożena Wyród w 1 r. śm.
 3. + Jerzy Wilczyński od rodz. Gruszków ze Mchów
 11:00
 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii i całej rodziny
 2. w int. Aleksandra  o błog. Boże i dary Ducha św.
 12:30
 1. ++ Rodzice: Jan i Katarzyna Kaczmarek, bracia: Stanisław, Jan, Wacław Kaczmarek, Stanisława, Jan Waloszyńscy, męż: Henryk Majchrzak, teściowie, szwagrowie, Bożena, Adam, Andrzej Śrama
 2. + Bogdan Michalski w 1 r. śm.
 20:00+ Danuta i Antoni Obuchowscy