Wizytacja kanoniczna

WIZYTACJA  KANONICZNA  PARAFII ŚW. MATEUSZA  APOSTOŁA  
I  EWANGELISTY  W  POZNANIU

J. Eks. Ks. Bp.  Grzegorza Balcerka

W dniach   8–9  grudzień 2019.

Niedziela   8.12.19.

10.00       Msza św. z udziałem  dzieci
                 – powitanie x bp;
                 – poświęcenie książeczek do I Komunii św;  
                 na zakończenie  słowo  ks. bp do rodziców

11.00       msza św. dla wszystkich   –  przewodniczy ks. Bp

12.00 – 13:00 Godzina łaski w kaplicy św. Józefa

13.30        obiad    

15.00        Spotkanie z  Grupami  Duszpasterskimi /Katecheci, chórek dzieci, ministranci,

                  służba liturgiczna,  Nadzwyczajni  Szafarze Komunii św.,

                 AK,  Gr. KKK,   Gr. Biblijna,  Caritas Parafialny,  Kościół domowy,

                  Wspólnota Żywego Różańca, Chór Parafialny.

 16:00       Rada  Ekonomiczna  i  Duszpasterska – wręczenie nominacji

                pracownicy: kościelny, organista, kiosk, biuro, kuchnia, Gr. wspomagająca .

 

 Poniedziałek  9.12.19          

10:00         spotkanie w domu chorego 26/22

10:30         spotkanie z  Dyrektorkami –  Szkoły Pod.64; i Przedszkoli ; w przedszkolu nr.20

11:30         Biuro parafialne. Dom Parafialny.  

12:30         obiad  –  spotkanie z  rodzicami księży pochodzących z parafii.

15:00         spotkanie z pracownikami  KAS

16:00         spotkania  z księżmi pracującymi w parafii / x Radek; x Janusz; x Marcin/

18.00          Msza  Święta   –  Roraty dla dzieci z ks. Bp.

19.30         wspólna  kolacja  dla księży 4 par.  z  dekanatu