Poświęcenie kościoła

Uroczystość: 7.05.2017, godz. 12:30
J. E. Ks. abp Stanisław Gądecki

Przygotowanie:

  • Droga Krzyżowa: 31.03, godz. 19:00
  • Kazania liturgiczne: 2.04, ks. dr Krzysztof Frąszczak, ceremoniarz arcybiskupa
  • Rekolekcje: 23.04, 30.04, 3.05, ks. dr Rafał Pajszczyk v-ce oficjał Sądu Metropolitalnego
  • Adoracja 2.05, godz. 8:00 – 23:00 4-6.05, godz. 18:30 – 20:30
  • Nabożeństwa majowe: codziennie zakończone Apelem Jasnogórskim