Ks. mgr Wojciech Nowicki – wikariusz

NOWICKI_WOJCIECH

data imienin: 23 kwietnia
data urodzin: 3 grudnia 1984
data święceń kapłańskich: 22 maja 2014
kontakt e-mail: x.wojciech@gmail.com
kontakt na facebook

Krótki życiorys:

Ks. Wojciech Nowicki urodził się w Poznaniu 3 grudnia 1984 roku. Ochrzczony został w Boże Narodzenie tego samego roku w parafii Matki Boskiej Bolesnej, z którą całe życie jest związany. Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej. W 2003 roku zdał egzamin maturalny i rozpoczął studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku: politologia, specjalność: dziennikarstwo. W maju 2008 roku zdał egzamin magisterski, uzyskując tytuł magistra politologii. Napisał pracę magisterską pt. Przewodnik Katolicki. Regionalne czasopismo konfesyjne. Zarys dziejów 1956-2007. 14 września 2008 roku wstąpił do Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu i rozpoczął naukę na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 roku otrzymał święcenia diakonatu i odbył roczną posługę w parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Poznaniu. W 2014 roku ukończył teologię, uzyskując tytuł magistra teologii. Napisał pracę z zakresu liturgiki zatytułowaną: Milczenie jako istotny element liturgii. 22 maja 2014 roku Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki udzielił mu święceń kapłańskich i skierował od 1 lipca do pracy duszpasterskiej w parafii pw. św. Mikołaja w Lesznie. Od 25 sierpnia 2015 roku decyzją Księdza Arcybiskupa rozpoczął pracę w naszej parafii . Jednocześnie został mianowany redaktorem w Radio Emaus. Pracę radiową nasz wikariusz rozpoczął 1 września. W kręgu zainteresowań ks. Wojciecha jest liturgia, a szczególnie bliski jego sercu jest Benedykt XVI. Lubi fotografię i kinematografię. Interesuje się polityką i życiem społecznym. Na obrazku prymicyjnym umieścił słowa z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła: Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam. Bóg jest Miłością.