ks. mgr lic. Mateusz Napierała – wikariusz

mgr lic. Mateusz Napierała

13.07.1984 Poznań

 

 

chrzest. 12.08.1984, par. pw. św. Andrzeja Ap., Poznań – ks. Józef Pietras

I Komunia św. 14.06.1992 par. pw. św. Andrzeja Ap., Poznań – ks. Józef Pietras

bierzmowanie 19.05.2000, par. pw. św. Andrzeja, Poznań – bp Grzegorz Balcerek

święcenia diakonatu 8.05.2008, Katedra, Poznań – bp Zdzisław Fortuniak

święcenia prezbiteratu 21.05.2009, Katedra, Poznań – abp Stanisław Gądecki

 

Edukacja

1991-1999          Szkoła Podstawowa nr 61 w Poznaniu

1999-2003          XVI Liceum Ogólnokształcące im. Charles de Gaulle`a w Poznaniu

2003-2009          Arcybiskupie Seminarium Duchowne w Poznaniu, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu

2009                       Obrona pracy magisterskiej z duchowości: „Świat miejscem dążenia do świętości w nauczaniu św. Josemarii Escrivy de Balaguer`a”

2012-1016          Studia podyplomowe doktoranckie z Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu

 

Posługa kapłańska

2008-2009                           Diakon w par. pw. św. Mikołaja w Mosinie

2009-2011                            Wikariusz par. pw. św. Józefa w Lesznie

2011-2016                            Wikariusz w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Poznaniu

2011-2016                            Duszpasterstwo Akademickie Morasko im. bł. Piotra Jerzego Frassatiego                                                   w Poznaniu

2012-2014                            Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki

2012- aktualnie                  Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

2014-2016                            Przygotowanie Wolontariuszy ŚDM oraz peregrynacja Krzyża i Ikony ŚDM

2015-2016                           Z-ca dyrektora Caritas Poznańskiej

2015- aktualnie                                   Członek Rady Caritas

2015 – aktualnie                Stowarzyszenie „Accademia Frassati”

2016 – aktualnie                Wikariusz par. pw. św. Mateusza w Poznaniu

 

Posługa katechetyczna

2008-2009                           Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie

2009-2011                           I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie

2011-2013                           Zespół Szkół Budownictwa w Poznaniu

2013-2014                           VII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

2014-2015                           VI Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

2016- aktualnie                                   XIX Zespół Szkół Licealno – technicznych w Poznaniu