Modlitwa


Jasnogórska Królowo Polski! Najlepsza Matko!

Prosimy, abyś przybyła – w świętym znaku Ikony Nawiedzenia – do naszej parafii.
Czekamy na Ciebie, bo wiemy, jak bardzo jesteś nam wszystkim potrzebna.

Wspomóż Twoje dzieci i umocnij naszą wiarę.
Kapłanom i osobom konsekrowanym wyproś odwagę w gorliwym wypełnianiu ich powołania.
Obdarz Bożymi darami rodziny.
Małżonków wspieraj w wiernym kroczeniu życiową drogą.
Zaradzaj małżeńskim kryzysom. Lecz rodzinne rany.
Złącz na nowo popękane więzi międzyludzkie.

Chorym przyjdź z pomocą, obdarz nadzieją zrozpaczonych,
wątpiącym przynieś blask Prawdy,
obojętnym uproś głębokie przejęcie się Bożą miłością,
noszącym w sobie uraz do Kościoła wyproś ukojenie,
a do tych, którzy od Boga i Kościoła odeszli, przyjdź z łaską opamiętania.

Wierzymy, Jasnogórska Pani, że wszystko możesz nam wyprosić u Syna.
Popatrz więc z miłością na lud, który potrzebuje Twojego matczynego spojrzenia,
niosącego błogosławieństwo Chrystusa.
Obejmij swoim wzrokiem dzieci, młodzież, ludzi w pełni sił i w podeszłym wieku.
Obyśmy wszyscy, wsparci Twoim orędownictwem, stali się prawdziwie ludźmi wiary, nadziei i miłości.