Chór parafialny

Chór Parafii pw. św. Mateusza w Poznaniu powstał z inicjatywy ks. prob. kan. Piotra Bydałka – 10
lutego 2003 roku. Dyrygentem od momentu powstania i obecnie jest Maciej Grosz. Przewodnictwo
duchowe objął ks. Proboszcz, a prezesem jest Ewa Piotrowska.

Zajecia z emisji głosu prowadzi Leszek Marciniak. Chór liczy 23 chórzystów i uczestniczy głównie we
mszach św. w naszym kościele parafialnym, śpiewając na chwałę Bożą, śpiewa również na mszach św. i
koncertach w kościołach nie tylko w naszym mieście. Zespół organizuje koncerty kolęd w okresie
Bożego Narodzenia, na które zaprasza chóry z innych parafii, koncertuje dla osób starszych i chorych w
DPS, Domach Opieki i na spotkanich chóralnych. Repertuar obejmuje ponad 150 utworów, a stanowi go
głównie muzyka religijna, choć w repertuarze zespołu są także pieśni patriotyczne, ludowe i biesiadne.
Próby chóru odbywają się we wtorki i czwartki o godz.19.00 w sali św.Cecylii w domu parafialnym.
Łączy nas wielka radość wspólnego śpiewania, wzajemna życzliwość i pomoc.