Chór Parafii pw. św. Mateusza w Poznaniu

Próby chóru odbywają się we wtorki i czwartki o godz.19.00 w sali św.Cecylii w domu parafialnym.