Bierzmowanie

  • przygotowanie trwa dwa lata i przebiega dwutorowo: podczas lekcji religii w szkole oraz w parafii przez uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach i celebracjach liturgicznych
  • młodzieżą przygotowującą się do bierzmowania zajmuje się Ksiądz Wikariusz

Ogłoszenie dla klas VIII i IIIgim.

 

Spotkanie dla młodzieży klas VIII i III gimnazjum sobota 20.04: klasa VIII dziewczyny godz. 9:00, chłopacy godz. 9:30. Klasa III Gim. Dziewczyny godz. 10:00, chłopacy godz. 10:30.