AktualnościIntencje

Intencje. 14-21 listopada A.D. 2021

XXXIII Tydzień Zwykły
14.11 Niedziela
 7:30
 1. + Władysław Oleszczyk
 2. + Eugenia
 9:00
 1. + Stanisława, Stanisław Szymczak i zm. z rodz. Przybylskich
 2. + Jadwiga Wieczorek
 3. + Joanna Kowalska
 10:30
 1. + Lech Małecki w 17 rocz. śmierci i zm. z rodz. Frankowskich, Małeckich i Błażejaków
 2. + Zofia, Małgorzata, Leonard Smólczykowie; + Elżbieta, Aleksander Drożdżyńscy; + Zofia, Tadeusz Wiśniewscy
 3. + Stanisław Piechowiak
 12:00Jerzy w 80 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie, dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
 16:00Jubilaci
 20:00+ Anna Szymaniak w 4 rocz. śmierci
15.11 Poniedziałek
 8:00
 1. + Joanna Kowalska
 2. + Eugenia
 3. + Władysław Oleszczyk
 18:00
 1. + Feliks Bartkowiak w 5 rocz. śmierci – od zony Gabrieli
 2. + Marianna w 1 rocz. śmierci i Jan Nowakowie; + Stefania Wiśniewska
 3. + Mieczysław Jakubowski – kolegów i koleżanek Darka
16.11 Wtorek – NMP Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia
 8:00
 1. + Władysław Oleszczyk
 2. + Eugenia
 18:00
 1. zelatorki
 2. + Irena, Edmund Kaleta i zm. z rodz. Kaletów i Chowańskich
 3. + Joanna Kowalska
 19:00AK,
17.11 Środa – św. Elżbiety Węgierskiej
 8:00
 1. + Robert Kowalik w 10 rocz. śmierci – od rodziców
 2. + Eugenia
 18:00
 1. + Władysław Oleszczyk
 2. + ks. kan. Henryk Szwarc w 1 rocz. śmierci
 3. + Elżbieta Gosławska – od rodz. Bereszyńskich
18.11 Czwartek – bł. Karoliny Kózkówny, Dz., M.
 8:00
 1. ++ sąsiadów z Bohaterów II Wojny Światowej 49
 2. + Eugenia
 18:00
 1. + Ryszard w 10 rocz. śmierci
 2. + Władysław Oleszczyk
 3. + Roman – od siostry Ireny
 4. + Antoni
Pr19:00Gr.
19.11 Piątek
 8:00
 1. + Joanna, Kazimierz, Franciszek, Włodzimierz, Robert, Jadwiga, Przemysław, Zbigniew i zm. z rodz.
 2. + Władysław Oleszczyk
 18:00
 1. + Leon, Joanna, Kazimierz Radomscy i zm. z rodz.
 2. + Ewa Dziamska w 1 rocz. śmierci 
 3. + Eugenia
 4. + Katarzyna Przepióra – od Violetty i Macieja z rodz.
20.11 Sobota – św. Rafała Kalinowskiego, K.
 8:00
 1. + Pelagia Filipiak w 7 rocz. śmierci i zm. z rodz. Walczaków i Rybarczyków – od córki Arlety
 2. + Władysław Oleszczyk
 3. + Ryszard Kobryń w 2 rocz. śmierci4) + Eugenia
 16:00Ewa i Janusz w 50 rocz. małżeństwa z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 18:00
 1. + Józefa, Lucjan Mikołajczyk; + Andrzej Trąbka
 2. + Jan Głuchy – od córki z rodz.
 3. Magdalena w 30 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo – od siostry Patrycji z rodzicami
21.11 Niedziela
 7:30
 1. + Stefania, Adolf Racięccy i zm. z rodz.
 2. + Bronisława Chojnacka – od córki Bronisławy i wnuka Kamila
 3. Józefa i Edmund w 62 rocz. małżeństwa z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
 9:00
 1. + Wanda w 10 rocz. śmierci i zm. z rodz. Pokorów i Bagrowskich
 2. + Władysław Oleszczyk
 3. + Eugenia
 10:30
 1. + Janina, Zbigniew Nowak; + Janusz Szmyt
 2. + Helena, Stanisław Wojciechowscy – od córki
 3. + Seweryna, Czesław Paliccy w 19 rocz. śmierci Czesława
 12:00  Staś i Agnieszka w 5 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 20:00+ Kazimiera, Antoni, Andrzej, Marian, Janina i zm. z rodz. Nowaków