AktualnościIntencje

Intencje. 31 października – 7 listopada A.D. 2021

XXXI Tydzień Zwykły
31.10 Niedziela
S7:30+ Krzysztof Fechner
 9:00
 1. 1) + Włodzimierz Bartkowiak w 21 rocz. śmierci
 2. 2) + Bogumiła Hadada
 3. 3) + Roman – od Marzeny z rodz.
 10:30
 1. 1) + Maria, Bronisław Kizłyk i zm. z rodziny
 2. 2) + Joanna Kowalska
 12:00
 1.  1) O Boże błogosław. i opiekę Matki Bożej dla prof. Przemysława i całej rodziny   
 2. 2) Małgorzata i Maciej – 11 rocz. ślubu oraz dzień urodzin Macieja podz. za łaski i prośba o Boże dary
 20:00+ Edmund Łysek i zm. z rodz. Szeląg i Łysek
01.11 Poniedziałek
 7:30 + Prakseda, Władysław, Ewa, Wiesława
 9:00
 1. 1) + Marta, Franciszek, Jan, Teresa Wawrzynowicz
 2. 2) + Władysław Oleszczyk
 10:30
 1. 1)+ zm. z rodz. Matysków, Sikorów, Lisieckich i Szymańskich
 2. 2) + Antoni, Aleksandra, Wojciech ++ z rodz.
 12:00+ Joanna Kowalska
 20:00+ Zygmunt Rolnik – od córki Grażyny z rodz.
02.11 Wtorek
 8:00
 1. 1) + Zbigniew i zm. krewnych i znajomych
 2. 2) +  Benigna, Jan, Stanisława, Leon ++ z rodziny
  11:00  + Władysław Oleszczyk
 18:00
 1. 1)   + zm. matki z III ;VIII; IX Róży Matek i ++Róży Ojców
 2. 2)   + Marian Majewski, + Marianna, Tomasz Pacholscy i zm. z rodziny
 3. 3)   + Joanna Kowalska
 20:00
 1. 1) ++ parafianie z roku 2021
 2. 2) + Henryka Brzostowicz – 2 rocz. , od siostry Jadwigi z rodz.
 3. 3) + Felicja Sikorska – grupy przyjaciół Flawon.
03.11 Środa
 8:00+ Joanna Kowalska
 18:00
 1. 1) + Jerzy Łakomy – od sąsiadów z bloku 4
 2. 2) ++ dusze w czyśćcu cierpiące
 3. 3) + Ryszard Królik – od żony, dzieci i wnuków
 4. 4) + Władysław Oleszczyk
 19:00szafarze
04.11 Czwartek
 8:00+ Joanna Kowalska
 10:30Pog; + Piotr Wawrzyniak l.71, ob.77/98 , Junikowo g. 12:30.
 18:00
 1. 1)    + Zdzisława Maszewska – od Elżbiety i Ryszarda Muzalewskich
 2. 2)    + Irena, Barbara, Jan Bejnarowicz i zm. z rodz. Jankowskich
 3. 3)    + Monika Znamierowska–Kozik
 4. 4)    + Władysław Oleszczyk
 19:00Robert
05.11 Piątek
 8:00+ Władysław Oleszczyk
 17:00+ Janina, Aleksander, Zbigniew, Halina Kłosowscy
 18:00
 1. 1)    Barbara z okazji urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo
 2. 2)    + Bogumiła – od chrześniaka Krystiana z rodz.
 3. 3)    + Kazimierz Łyski – od koleżanek i kolegów z Pionu Personalnego IAS
   20:00+ Joanna Kowalska
06.11 Sobota
 8:00
 1. 1) + Joanna Kowalska – Pr; + Władysław Oleszczyk
 2. 2) ++ dusze cierpiące w czyśćcu
 9:30Róż; dla dzieci; – R
 18:00
 1. 1)    + Mieczysław, Kazimierz Kościelniak, + Stanisław Lammel
 2. 2)    + Czesław Dutkiewicz w 32 rocz. śmierci
 3. 3)    + Stefan, Zofia Busza, + Jan Stawiński i zm. z rodziny
07.11 Niedziela         
 7:30
 1. 1) ++ z rodzin: Świgoniów, Kowalskich, Koczanów i Bilskich
 2. 2) + Władysław Oleszczyk
 9:00
 1. 1) + Henryk Sznajder i zm. rodziców
 2. 2) + Eleonora, Bogumił Zaraś
 3. 3) + Joanna Kowalska
 10:30
 1. 1) + Marian, Pelagia, Józef Gurbada, + Helena, Jan Fiedler i zm. z rodziny
 2. 2) + Lucyna Antkowiak w 2 rocz. śmierci – od męża, córki i wnuków
 3. 3) + Barbara Kołodziejczak, + Stanisław Pijanowski
 12:00Elżbieta Jakowyszyn w 70 rocz. urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo – od dzieci z rodzinami
 20:00+ Czesław,+ Czesława, + Edward Maćkowiak w 9 rocz.++ z rodz. – od żony z rodz.