Intencje. 17-24 stycznia A.D. 2021

II Tydzień Zwykły
17.01 Niedziela
 7:30+ Pelagia, Antoni, Czesław, Bartkowiak, Bolesława, Kazimierz Michalak, Aniela Łukaszewska
   9:00
 1. ++ Zmarli rodzice: Teresa i Zygmunt
 2. + Barbara Zgoła – od Renaty, Wioletty i Macieja
 10:30
 1. + Adam Słoma
 2. + Jan, Helena Fiedler i zmarli z rodziny, Marian, Pelagia, Józef Gurbada
 12:00
 1. W intencji naszych Szafarzy z podziękowaniem za ich posługę i obecność oraz prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 2. W intencji Moniki o bezpieczną ciążę i dobre wyniki badań
 18:00
 1. Kolęda – za parafian
 2. O Boże błogosławieństwo dla Włodzimierza z okazji imienin
 20:00+ Anna Czajkowska
18.01 Poniedziałek
 8:00+ Anna Czajkowska
  18:00
 1. Kolęda – za parafian
 2. + Danuta Kowalska
 3. + Wojciech, Antonina Paszkowscy, zmarli z rodzin Paszkowskich, Zarzecznych, Krawczyków i Tomczyków
 4. + Jadwiga Grądzielewska, Maria Piechocka – od pracowników Przedszkola Nr 20
19.01 Wtorek
 8:00+ Anna Czajkowska
 9:30+ Roman Kaźmierczak – Msza św. pog.
 18:00
 1. W intencji zelatorek
 2. + Radosław Skweres
 3. + Wojciech, Antonina Paszkowscy, zmarli z rodzin Paszkowskich, Zarzecznych, Krawczyków i Tomczyków
20.01 Środa 
 8:00+ Anna Czajkowska
 18:00
 1. + Zygmunt Pietraszek – od lokatorów z wejścia nr 6
 2. + Lidia i Jan
 3. + Wojciech, Antonina Paszkowscy, zmarli z rodzin Paszkowskich, Zarzecznych, Krawczyków i Tomczyków
 4. + Krzysztof Zgórz – od sąsiadów z ul. Ślężańskiej
21.01 Czwartek
 8:00
 1. W intencji babci Katarzyny o zdrowie i Boże błogosławieństwo – od córki i wnuków
 2. o zdrowie i Boże  błog. dla Małgosi
  18:00
 1. + Anna Czajkowska
 2. + Wojciech, Antonina Paszkowscy, zmarli z rodzin Paszkowskich, Zarzecznych, Krawczyków i Tomczyków
 3. + Krystyna Sobisiak – od lokatorów z wejścia nr 23
 4. Za parafian
22.01 Piątek
 8:00+ Anna Czajkowska
 9:00+ Teresa Dębska – Msza św. pogrzebowa
 18:00
 1. + Wanda Nawrocka w 1 r. śm. – od męża i córek
 2. + Michał Kozłowski – od syna z rodziną
 3. + Wojciech, Antonina Paszkowscy, zmarli z rodzin Paszkowskich, Zarzecznych, Krawczyków i Tomczyków
 4. Z podziękowaniem za 49 lat małżeństwa Krystyny i Zbigniewa oraz prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zbigniewa
23.01 Sobota
 8:00+ Anna Czajkowska
 18:00
 1. + Wojciech, Antonina Paszkowscy, zmarli z rodzin Paszkowskich, Zarzecznych, Krawczyków i Tomczyków
 2. + Krystyna Sobisiak – od syna z rodziną
 3. + Mirosław Majewski – od rodz. Kniatów ze Żimina, Szafranśkich i Orwatów
 4. + Krzysztof Eryński – od siostry Doroty
24.01 Niedziela
 7:30 
 9:00
 1. + Krystyna i Jakub
 2. + Gabriela Dworzecka w 25 r. śm. mama Zenajda
 10:30
 1. + Julianna Lewandowska
 2. + Juliusz Kwiatkowski – od żony
 3. + Władysław Wawrzyniak
 12:00
 1. O uzdrowienie z ciężkiej choroby za wstawiennictwem św. Ojca Pio dla Anny – od rodziny i przyjaciół
 2. W intencji Darii i Moniki oraz ich rodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej
 16:00
(U_o.Franciszkanów)
 1. + Zofia Grabowska – od syna Tomasza z rodziną
 2. + Przemysław Gdyra – od Ewy i Elizy
 3. za parafian
 20:00+ Anna Czajkowska