Uroczystość Wszystkich Świętych – 1 Listopada A.D. 2020. Ogłoszenia parafialne

 1. Odpust zupełny za zmarłych możemy zyskać przez cały listopad – szczegóły z gablocie.
 2. Różaniec za zmarłych od 03.11 do 15.11.
  Wspólnie modlimy się za zmarłych od poniedziałku do piątku.
  Wymienianki z ofiarami wrzucamy do skarbony przy zakrystii.
  Można podać datę wspólnej modlitwy.
  Wymienianki roczne składamy w biurze parafialnym.
 3. W poniedziałek biuro parafialne będzie zamknięte.
 4. Modlitwy i Msza św. za zmarłych parafian od ubiegłorocznej uroczystości Wszystkich Świętych w poniedziałek o godz. 20:00.
  Przynosimy znicze, które składamy na przed Mszą św. szklanej płycie przed ołtarzem. Po Mszy św. zanosimy znicze pod krzyż misyjny przy kościele.
 5. W Dzień Zaduszny Msze św. o godz: 8:00, 11:00, 18:00 i 20:00.
  Msza św. o 20:00 będzie transmitowana na naszym facebooku.
 6. Wznowiliśmy transmisję Mszy św. niedzielnej o godz. 12:00 na naszym facebooku.
 7. Od 2.11 do 7.11 – odmawiamy Różaniec Do Granic Nieba o godz. 17.30
 8. W I Czwartek Miesiąca o godz. 18:00
  Msza św. o nowe i święte powołania kapłańskie i zakonne oraz litania do św. Mateusza.
 9. W I Piątek Miesiąca odwiedziny chorych, których prosimy zgłaszać w zakrystii.
  Msze św. o godz. 8:00, 17:00, 18:00 i 20:00-w kaplicy św. Józefa.
  Spowiedź od 16:30 do 17:00, od 17:30 do 18:00 oraz od 18:30 do 20:00.
  Koronka do Bożego Miłosierdzia o 18:30.
  Adoracja od 18:30 do 20:00.
 10. W I Sobotę Miesiąca różaniec i modlitwy do Serca NMP po porannej Mszy św.
 11. Pamiętajmy o Nieustającym Różańcu za Ojczyznę dnia 7. W sobotę
 12. Solenizantom i Jubilatom życzymy opieki Matki Bożej i św patronów.
 13. Zapraszamy na Kiermasz przy biurze parafialnym.
 14. Po swoją nagrodę odeszli od nas :
  śp. Bożena Samólczyk l. 92 z OB. 26. Pogrzeb odbył się w piątek. 
  śp. Piotr Górny l. 58 z OB. 4. pogrzeb odbył się w piątek.
  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, 
  a światłość wiekuista niechaj im świeci.
  Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
  Amen.

DEKRET

W bieżącym roku, w aktualnych okolicznościach spowodowanych pandemią COVID-19,

odpusty zupełne dla wiernych zmarłych będzie można uzyskać przez cały listopad,

przy zmienionych warunkach i dostosowanych do sytuacji dziełach pobożnych, aby zapewnić bezpieczeństwo wiernych.

Do niniejszej Penitencjarii Apostolskiej dotarło wiele próśb Świętych Pasterzy, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zmieniono pobożne dzieła w celu uzyskania odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych, które można uzyskiwać zgodnie z normą „Wykazu odpustów” (nad. 29, § 1). Dlatego Penitencjaria Apostolska, na mocy specjalnego polecenia Jego Świątobliwości Papieża Franciszka, chętnie ustanawia i określa, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam, gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.

b – Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Aby ten dostęp do łaski Bożej, udzielanej władzą kluczy Kościoła, stawał się łatwiejszy ze względu na miłosierdzie duszpasterskie, niniejsza Penitencjaria gorąco prosi, aby wszyscy kapłani posiadający odpowiednie uprawnienia, oddali się z gorliwością i wielkodusznością celebracji Sakramentu Pokuty i udzielali Komunii Świętej chorym.

Niemniej, jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, nadal obowiązują wcześniej wydane wskazania zawarte w „Nocie odnośnie sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii”.

Wreszcie, ponieważ dusze czyścowe wspierane są wstawiennictwem wiernych, szczególnie zaś miłą Bogu ofiarą ołtarza (por. Sob. Tryd. Sesja XXV, Dekret o czyśćcu), gorąco zaleca się wszystkim kapłanom trzykrotne odprawianie Mszy św. w dniu Wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, zgodnie z Konstytucją Apostolską „Incruentum Altaris”, wydaną przez czcigodnej pamięci papieża Benedykta XV w dn. 10 sierpnia 1915 roku.

Niniejszy dekret jest ważny przez cały listopad. Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 22 października 2020 roku, we wspomnienie św. Jana Pawła II.

Mauro Kard. Piacenza

Penitencjarz Większy

Ks. prał. Krzysztof Nykiel

Regens