XXX Niedziela Zwykła – 25 października A.D. 2020. Ogłoszenia parafialne

W każdą niedzielę
na parafialnej stronie facebook’a,
transmitowana będzie msza święta
o godz. 12-tej

https://www.facebook.com/SwMateusz

Przez cały listopad można uzyskać odpust dla zmarłych  

W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust zupełny dla wiernych zmarłych – czytamy w dekrecie opublikowanym na polecenie Ojca Świętego przez Penitencjarię Apostolską. Jak zaznaczono-chodzi o uniknięcie zgromadzeń wiernych, tam, gdzie są one zakazane.

Penitencjaria Apostolska zaznacza, iż otrzymała wiele próśb od biskupów, którzy prosili, aby w tym roku, z powodu epidemii COVID-19, zostały zmodyfikowane pobożne dzieła mające na celu uzyskanie odpustów zupełnych dla dusz czyśćcowych. Dlatego Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego Świątobliwości papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:

a.- Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby tylko duchowo zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.

 1. – Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę i odmawiają tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.

Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu, na przykład ze wzglądu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do wszystkich pozostałych wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mają zamiar jak najszybciej spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych, na przykład jutrznię i nieszpory brewiarzowego oficjum za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, inne modlitwy za zmarłych najdroższych wiernym, albo podejmą medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii zaproponowanej w liturgii za zmarłych, albo wypełnią uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.

Penitencjaria Apostolska zachęca kapłanów do gorliwego sprawowania Sakramentu Pokuty i niesienia Komunii Świętej chorym. Ten najwyższy trybunał kościelny w sprawach wewnętrznych przypomina, że jeśli chodzi o warunki duchowe dla uzyskania odpustu zupełnego, odwołuje się do wskazań już wydanych w nocie “O sakramencie pokuty w obecnej sytuacji pandemii”, wydanej przez ten Trybunał 19 marca 2020 roku. Zachęcono ponadto kapłanów do trzykrotnego odprawiania Mszy św. w dniu wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych, 2 listopada.

st (KAI) / Watykan

 

 

 

 1. Nabożeństwa różańcowe dla dzieci
  od poniedziałku do piątku o godz. 17:00. Zapraszamy wszystkie dzieci.
  Dla dorosłych i młodzieży od poniedziałku do piątku o 18:30, w sobotę o 18:45. Odmówmy codziennie różaniec w intencji pandemii.
 2. Wszystkie spotkania duszpasterskie zostają zawieszone do odwołania.
 3. Możemy pobrać kartki na różaniec za zmarłych.
  Podajemy datę i godzinę wspólnej modlitwy.- z drobną ofiarą.
  Różaniec za zmarłych rozpoczniemy od 3 listopada po wieczornej Mszy św.
 4. W środę wspominamy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza.
 5. Za tydzień Uroczystość Wszystkich Świętych.
 6. Odpust za dusze w czyśćcu cierpiące możemy uzyskać przez cały listopad szczegóły w gablocie.
 7. W tym roku nie będzie procesji żałobnych na cmentarzu.
 8. Zapraszamy na kiermasz przy biurze parafialnym do nabycia czasopismo „IDZIEMY” pod red. ks. Henryka Zielińskiego
 9. Solenizantom i Jubilatom życzymy opieki Matki Bożej i świętych patronów.
 10. Po swoją nagrodę odszedł od nas:
  śp. January Janusz Kaczmarek l. 74 z OB. 12.
  Msza św. pogrzebowa i pogrzeb na Starołęce w poniedziałek o godz. 12:00.  .
  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie, 
  a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
  Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
  Amen.