AktualnościOgłoszenia parafialne

VI Niedziela Wielkanocna – 26 maja AD 2019. Ogłoszenia parafialne.

Photo by Robert Nyman on Unsplash

 

Drodzy Parafianie

Pożegnaliśmy Matkę Bożą Częstochowską w naszym Osiedlowym wieczerniku. Dziękujemy za trud wspólnej radości tym, którzy dbali o czystość świątyni, którzy przygotowywali trasę procesji. Dziękujemy wszystkim grupom duszpasterskim za zaangażowanie. Dziękujemy za wyflagowanie osiedla oraz przystrojenie okien naszych domów i mieszkań. Dziękujemy za atmosferę głębokiej modlitwy za każdą chwilę nawiedzenia Cudownego Obrazu. Uczyń nas Maryja ludem Bożej chwały.

Bóg zapłać!

 

 1. Dzisiaj Dzień Matki – Msza św. w intencji naszych Mam o godz. 11.00.- niech Maryja otoczy swa opieką naszych rodziców.
 2. Dziś ks. Michał ze swoimi kolegami obchodzi rocznicę 60-lecia święceń kapłańskich. Zapraszamy na Mszę św. za tydzień 2 czerwca o godz. 11.00. Będziemy dziękować Bogu za dar kapłaństwa księży posługujących w naszej wspólnocie:
  ks. Michał 60 rocznica święceń,
  ks. Stanisław 53,
  ks. Proboszcz 39,
  ks. Janusz 34,
  ks. Radosława 13,
  ks. Marcin 7.
  Niech Dobry Pasterz opieką wspiera i prowadzi.
 3. We wtorek – Dzień Sąsiada – zapraszamy na mszę św. o g. 18:00. Niech to będzie dzień bliskości i radości
 4. Młodzież klas VII prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniami na stronie parafialnej w zakładce sakramenty-bierzmowanie. We wtorek o godz. 19.00 katecheza dla chłopaków.
 5. Rada Konsultorów spotyka się w środę o godz. 19.00.
 6. Wspólnota Żywego Różańca ma spotkanie w środę o g. 17:30
 7. Nabożeństwa majowe:
  dla dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17.00 – dzieci dla Matki Bożej tworzą łączkę z kwiatami dobrych uczynków,
  dla wszystkich od poniedziałku do soboty o godz. 20.30,
  w niedzielę o godz. 19.30.
 8. Święcenia kapłańskie w sobotę 1 czerwca w katedrze o godz.10.00.
 9. Na Lednicy w sobotę spotkanie młodych – szczegóły w gablocie.
 10. Również w przyszłą sobotę Dzień Dziecka i I sobota miesiąca. Modlitwy do serca NMP i różaniec po porannej Mszy św.
 11. Za tydzień zbiórka na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie
 12. W miesiącu czerwcu – Litania do Serca Pana Jezusa podczas wieczornej mszy św,
 13. Wyjeżdżających do Wilna zapraszamy w czwartek na godz. 18:45, mamy wolne miejsca
 14. Zapraszamy na wyjazd do Sandomierza, Kazimierza nad Wisłą, Zamościa, Lublina i Łodzi w dniach 18-21 lipca szczegóły na tablicy ogłoszeń i u ks. wikariusza. Zapisy do końca maja z I wpłatą 300 zł.
 15. Zapraszamy na jednodniowy spływ kajakowy w sobotę 06.07. Szczegóły i zapisy u ks. wikariusza
 16. Solenizantom i jubilatom życzymy opieki Matki Bożej i świętych patronów.
 17. Czytajmy prasę katolicką, słuchajmy radia Emaus. Zapraszamy też na kiermasz przy biurze parafialnym. Do nabycia po promocyjnych cenach książeczki dla dzieci.
 18. Po swoją nagrodę odszedł od nas:
  śp. Janusz Białczyk l. 72 z OB. 16. Pogrzeb odbył się w sobotę.
  Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
  a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
  Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.
  Amen.

Umiłowani Archidiecezjanie!

Z radością przekazuję Wam informację o komunikacie Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, który otrzymałem dnia 24 maja 2019 roku. Jego treść brzmi następująco:

„Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Szymona Stułkowskiego, rektora Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej i przydzielił mu stolicę tytularną Tabalta”.

Nasz Ksiądz Biskup Nominat urodził się 21 lutego 1961 r. w Rokietnicy. Ochrzczony został 5 marca 1961 r. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cerekwicy k/Poznania. Po formacji w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i studiach na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu 15 maja 1986 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Konarzewie i w parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu. W latach 1994-2000 odbył studia doktoranckie z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Wiedeńskim, uwieńczone rozprawą doktorską. W tym czasie był też wikariuszem w parafii pw. św. Antoniego w Wiedniu. W latach 2000-2001 był duszpasterzem akademickim w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu.

W archidiecezji poznańskiej pełnił funkcję diecezjalnego duszpasterza rodzin, pracował w redakcji ogólnopolskiego miesięcznika „Katecheta”, był adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kierował referatem duszpasterstwa ogólnego i specjalistycznego w Kurii Metropolitalnej. Jest kanonikiem gremialnym Metropolitalnej Kapituły Katedralnej w Poznaniu.

W latach 2006-2016 był sekretarzem Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, gdzie współtworzył program duszpasterski dla Kościoła w Polsce. Był współorganizatorem Krajowego Kongresu Parafialnych Rad Duszpasterskich. Przynależy do Stowarzyszenia Teologów Pastoralnych strefy niemieckojęzycznej, Stowarzyszenia Pastoralistów Europy Środkowowschodniej, Konferencji Dyrektorów Wydziałów Duszpasterskich strefy niemieckojęzycznej i Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów.

Szczególnie bliska jest mu działalność na polu misjologicznym. Od roku 2006 jest opiekunem Akademickiego Koła Misjologicznego im. Dr Wandy Błeńskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był też diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych.

Od 2016 r. jest rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu.

Dzieląc się radością z nominacji biskupiej Księdza Doktora Szymona Stułkowskiego, gorąco proszę wszystkich Archidiecezjan o modlitwę w intencji Księdza Biskupa Nominata. Jednocześnie serdecznie zapraszam na uroczystość przyjęcia sakry biskupiej, która odbędzie się w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, dnia 9 czerwca br. o godz. 15.00 w Katedrze Poznańskiej.

                        Z serca wszystkim Wam błogosławię!

                                                                                               † Stanisław Gądecki            

                                                                                   Arcybiskup Metropolita Poznański