AktualnościIntencje

Intencje 18-25 listopada AD 2018

XXXIII Tydzień zwykły 
18.11 XXXII Niedziela Zwykła
 7:30+ Henryk
 8:30
 1. + Stefania i Adolf Racięccy
 2. + Zbigniew Pięta
 3. + Zmarłe Matki z Róży IX
 10:00
 1. + Jerzy Kostrzewa w 5 r. śm. – od żony z dziećmi
 2. Z okazji 8 urodzin Alicji z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Jubilatki i całej rodziny
 11:00W intencji Apolonii Filimonowicz z okazji 1 urodzin podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 12:30
 1. + Ryszard w 7 r. śm. i zm. z rodziny
 2. + Lech Małecki w 14 r. śm. i zm. z rodz. Frankowskich, Małeckich i Błażejaków
 3. + Ryszard Górecki – od Jolanty i Andrzeja Goździelów z rodziną
 16:00Jubileusze  członków  Grup  Duszpasterskich
 20:00Mirosława Raczyk – od syna Radosława, Kingi i Leona
19.11 Poniedziałek
 8:00+ Zbigniew Pięta
 18:00
 1. W intencji Igi i Mai z prośbą o Boże błogosławieństwo
 2. + Andrzej Szaroleta – od sąsiadów z OB. 106
 3. + Za zmarłych pracowników z Krajowej Administracji Skarbowej oraz za zmarłych z ich rodzin
20.11 Wtorek       
 8:00+ Zbigniew Pięta
 18:00
 1. + Za zmarłych pracowników z Krajowej Administracji Skarbowej oraz za zmarłych z ich rodzin
 2. + Pelagia Filipiak w 4 r. śm. – od córki Arlety
 3. + Ks. prałat Bonifacy Miązek – od rodziny
21.11 Środa
 8:00+ Bożena i zm. z rodz. Gembiaków
 18:00
 1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Edmunda i Józefy oraz ich dzieci
 2. Z okazji 25-lecia sakr. małżeństwa Katarzyny i Andrzeja z podzięk  za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosł.dla jubilatów i ich dzieci
 3. + + pracowników z Krajowej Administracji Skarbowej ++ z ich rodzi
22.11 Czwartek
 8:00+ Włodzimierz i Elżbieta z prośbą o życie wieczne
 18:00
 1. + Anna Szymaniak w 1 r. śm.
 2. + Aleksander Bloch – od sąsiadów Nawrotków z rodziną
 3. + Za zmarłych pracowników z Krajowej Administracji Skarbowej oraz za zmarłych z ich rodzin
23.11 Piątek     
 8:00+ Józef i Zofia Kołodziejscy
 18.00
 1. + Marek w 7r. śm. i zm. z rodziny – od mamy z rodziną
 2. + Franciszek, Marta Nyga i zm. z rodz. Nygów, Władysław Sobkowiak
 3. + Marek Lewandowski w 7 r. śm. i zm. z rodziny – od mamy z rodziną
 4. + Za zmarłych pracowników z Krajowej Administracji Skarbowej oraz za zmarłych z ich rodzin
24.11 Sobota
 8:00+ Irena Graczyk w 8 r. śm., Ryszard Graczyk w 25 r. śm. – od rodziny
 18:00
 1. + Stefan Starosta w 5 r. śm.
 2. + Jan Stawiński w 2 r. śm. i zm. z rdziny
 3. + Wanda Pokora w 7 r. śm. i zm. z rodz. Bagrowskich
 4. + + pracowników z Krajowej Administracji Skarbowej ++ z ich rodzin
 5. Za x Janusza z okazji imienin
 6. W int. Chóru Parafialnego.
25.11 XXXIV Niedziela Zwykła
 7:30
 1. + Zdzisław Michalski
 2. O potrzebne dary Ducha Świętego dla Alicji
 8:30
 1. + Józef w 29 r. śm., Czesława, Piotr, Magdalena, Franciszek, Helena i zm. z rodz. Skrzypczaków i Sobierajów
 2. + Czesław Palicki w 16 r. śm., Seweryna Palicka
 10:00
 1. + Roman Filipczak – od żony
 2. + Andrzej Szaroleta – od teściów
 11:001)     W int. Katarzyny opieki Matki Bożej i szczęśliwe rozwiązanie
 12:30
 1. + Jerzy Szymański i zm. z rodziny
 2. + Ryszard Górecki – od sąsiadów z OB. 44
 3. + Maria, Leon, Jerzy Liskowski
 20:00+ Edward Pietek, Teresa Pietek – od córki i syna z rodziną