Intencje 30 września-7 października AD 2018

XXVI Tydzień zwykły 
30.09 XXVI Niedziela Zwykła
 7:30+ Mirosława Raczyk – od córki Jolanty z rodziną
 8:30
 1. + Janina Bieda w 4 r. śm. Felicja, Jan Grocholewscy, Maria, Franciszek Drąg, zm. z rodz. Grocholewskich i Flaków
 2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo z okazji 87 urodzin Henryka
 3. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marii
 10:00
 1. + Zofia i Tadeusz Wiśniewscy
 2. + Franciszek w 2 r. śm., Emilia i Marian Walkowiak, Andrzej Szaroleta
 11:00
 1. W intencji Michała z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo
 2. W intencji ks. Michała z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
 3. W intencji Łukasza i Magdaleny w 1 r. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalszą Bożą opiekę oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Przemysława i całej rodziny
 12:30
 1. + Feliks Kowalski w 3 r. śm. – od żony, córki i syna
 2. + Maciej Wojkiewicz – od rodz. Kryszczyńskich
 20:00+ Zbigniew Pięta – od sąsiadów z ul. Pyrzyczańskiej
01.10 Poniedziałek – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dK
 8:00 W intencji Bronisławy i Romana, a także za rodziny ich dzieci o łaskę pojednania i głęboką wiarę
 18:00
 1. + Danuta Nowak i zm. z rodziny
 2. + Maria Janiszewska – od Jadwigi Namysł
02.10 Wtorek – św. Aniołów Stróżów
 8:00W intencji Bronisława i Anny oraz rodzin ich dzieci o łaskę wiary i powrót na łono Kościoła świętego
 18:00
 1. + Marcin Nowak
 2. + Edward Konwa – od wujostwa Chachułów
 3. + Zofia Rozwadowska – od dyrekcji szkoły nr 64 grona pedagogicznego        i uczniów   
03.10 Środa
M8:00W intencji Teresy z okazji imienin z prośbą o Boże błogosławieństwo
 18:00
 1. + Teresa i Jan Krawczyńscy i zm. z rodziny
 2. + Barbara Głowacka – od rodz. Melzerów i Żywińskich
04.10 Czwartek – św. Franciszka z Asyżu
 8:00 
 18:00
 1. + Bogdana Żuralska w 4 r. śm. i zm. z rodz. Wolniewiczów
 2. + Ryszard Górecki – od sąsiadów z bloku nr44
05.10 Piątek – św. Faustyny Kowalskiej, dz.
 8:00 
 15:00Ślub: Bartosz Leonard Spychała – Angelika Magdalena Przybylak
 18:00
 1. + Kazimiera Marchwińska – od rodz. Włodarczaków
 2. + Pelagia Adamczyk – od syna Marka z żoną i synami
06.10 Sobota
 8:00+ Maria Kirczuk w 12 r. śm., i zm. z rodziny
 15:00Ślub: Moliński Piotr – Weronika Szymańska
 18:00
 1. + Janina Nowak w 1 r. śm., Roman Nowak – od córki
 2. + Krystyna Flotyńska – 0d wnuczki Agnieszki
07.10 XXVII Niedziela Zwykła
 7:30+ Halina i Stanisław Popławscy
 8:30
 1. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Andrzeja z okazji urodzin
 2. W 51 r. ślubu Mirosławy i Jerzego z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 10:00
 1. + Monika Maćkowiak w 1 r. śm. oraz zm. z rodz. Maćkowiaków i Paszkowiaków
 2. + Kazimiera Marchwińska – od wnuczki Beaty z rodziną
 11:00
 1. W intencji Wioletty i Macieja w rocznicę ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
 2. W intencji Teresy, Anny, Ryszarda z prośbą o zdrowie, siły do walki z chorobą i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
 12:30
 1. Za Ojczyznę i polskie rodziny oraz w intencji dzieci i młodzieży z naszej parafii
 2. + Jacek Koralewski – od rodz. Węclewskich
 3. + Ryszard Górecki – od żony
 20:00+ Grażyna Jarzembowska – od bratowej