Intencje 8-15 października AD 2017

 OKRES ZWYKŁY

08.10   Niedziela
  7:30
 1. + Andrzej Barański – od rodz. Maciejewskich
 2. + Wacław Cieślik w 15 rocz. śmierci
  8:30
 1. o zdrowie i dalsze Boże błogosławieństwo dla Andrzeja z okazji urodzin
 2. + Jan Haremza
 3. za parafian
  10:00
 1. + Stanisława Ciesielska w 34 rocz. śmierci
 2. + Czesława Chrzanowska w 1 rocz. śmierci, Marian w 5 rocz. śmierci, Roman i zm. z rodz. Różaków i Kaczmarków
  11:00
 1. w 60 rocz. urodzin Wiesława z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 2. za Ojczyznę
  12:30
 1. + Helena, Marek Foremscy
 2. + Bożena Wójcik – od Joanny i Dariusza Ślendaków
  15:00
 1. + Helena, Tadeusz Langowscy, Stanisława, Antoni Stachowscy
 2. w int. pielgrzymów do Medziugorje z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
  20:00 + Roman Filipczak – od szwagierki Małgorzaty z Przemysławem
09.10   Poniedziałek
  8:00
 1. + Jan Haremza
 2. z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Urszuli
  18:00
 1. z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Pauliny, Bartosza i małego Antosia
 2. + Alfreda Smoleń-Przybylska – od sąsiadów z wejścia 64
 3. + ks. Witold Strykowski w 5 rocz. śmierci i zm. z rodz.
10.10   Wtorek
  8:00
 1. + Mieczysław Kozłowski i zm. z rodz.
 2. + Zofia Racek w 1 rocz. śmierci
  18:00
 1. w int. Agaty i Macieja w 2 rocz. ślubu z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
 2. + Henryk Gelek w 24 rocz. śmierci i zm. rodziców i rodzeństwo
 3. + Jan Haremza
11.10   Środa
  8:00

  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodzin: Israelsen, Gromadzińskich i Kardańskich

 

  18:00
 1. + Dariusz Janicki – od lokatorów z wejścia 76
 2. + Stanisław Kasprzyk – od rodz. Merlaków z rodzinami
 3. + Bogdan – od córki Elżbiety
 4. + Jan Haremza
12.10   Czwartek
  8:00 + Grzegorz Mika – od wuja Józefa z żoną
  18:00
 1. + Teresa Kowara w 8 rocz. śmierci i zm. z rodz. Ratajczaków, Woźniaków i Kujawów
 2. + Irena Rutkowska – od współpracowników firmy Volkswagen-Crafter
 3. + Jan Haremza
13.10   Piątek
  8:00
 1. + Kazimiera, Jarosław, Julian i zm. z rodz. Kupsiów
 2. + Jan Haremza
  18:00
 1. + zm. z rodz. Bartkowiaków
 2. + Jan, Stefania Adamscy – od córki z rodz.
 3. + Jan Krystkowiak
14.10   Sobota
  8:00
 1. + Zenon Jankowiak – od lokatorów z wejścia 18
 2. o łaskę dobrej żony dla Piotra
  18:00
 1. + Irena Kaczmarek w 1 rocz. śmierci – od męża i córki
 2. + Michał Flotyński – od córki Agnieszki z mężem
 3. + Jan Haremza
15.10   Niedziela
  7:30
 1. + Teresa Grześkowiak
 2. + ks. Wojciech, ks. Władysław i zm. z rodz. Pawelczaków i Paczkowskich
  8:30
 1. + Piotr Jeliński w 7 rocz. śmierci – od żony; + Janina Mensfeld w 1 rocz. śmierci
 2. z okazji 29 rocz. ślubu Moniki i Edmunda z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
 3. + Jan Haremza
  10:00
 1. + Roman Filipczak – od lokatorów z wejścia 83
 2. + Barbara Jenek – od córki z mężem
 3. + Michał Prygiel – od Katarzyny i Daniela z dziećmi
  11:00
 1. w rocz. urodzin Anny i Teresy z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodziny i siły w pełnieniu woli Bożej
 2. za parafian
  12:30
 1. + Barbara, Andrzej, Krystyna, Jakub, Lech
 2. + Stefan, Zofia Lisowscy, Antoni, Marianna Chachuła
 3. + Edward Graczyk
  15:00 + Genowefa Kmach – od Ireny i Michała
  20:00 + Roman Filipczak – od rodz. Filipczaków ze Złomowa